top of page

Returpolicy

Garanti

  • Garantitiden är 12 månader från försäljningsdatum beroende på produkt. Garantin gäller material- och produktionsfel. Garantin gäller inte efter eget ingrepp i produkten eller på förbrukningsvaror. Garantiärenden anmäls skriftligen till maskinmaklarn@gmail.comKostnaden för frakter, montering eller andra utgifter för ändringar, ersätts inte av oss.

 

Reklamation & Returer

  • Vid eventuell reklamation av Produkten, ber vi er kontakta oss senast 7 dagar efter leverans på maskinmaklarn@gmail.com för information om tillvägagångssätt.

  • Om Kunden gentemot MaskinMäklarn önskar göra gällande påföljder avseende brist i MaskinMäklarns åtagande, såsom fel eller försening i tillhandahållande, skall Kunden göra det skriftligen till maskinmaklarn@gmail.com senast 7 dagar efter att Produkten har levererats.Om sådan reklamation inte görs har Kunden inte någon rätt att göra gällande påföljder.

  • Vid returer som godkänts och accepterats av oss skall samma emballage som Produkten levererades med användas för transport tillbaka på samma sätt som vid leverans med en av oss tillhandahållen transportsedel.

  • Återbetalning sker inom 10 dagar med samma betalningssätt som användes vid köpet.

  • Kostnaden för returfrakten betalas av kunden. 

  • Vi förbehåller oss även rätten att avräkna 15% av produktens nettovärde i ersättning för hanterings- och faktureringskostnader. 

bottom of page